Regio Rond de Rotte

COVID-19

Op dinsdag 21 april heeft het Kabinet bekendgemaakt dat kinderen en jongeren vanaf 29 april meer ruimte krijgen voor georganiseerde buitensport en -spelactiviteiten. Dit geeft scouts de ruimte om het scoutingspel weer met elkaar te spelen. Met ingang 1 juli 2020 heeft een verdere versoepeling van de maatregelen plaatsgevonden. Op basis van deze versoepeling zijn de richtlijnen van Scouting Nederland aangepast.

In hoeverre de richtlijnen van Scouting Nederland gevolgd kunnen worden is afhankelijk van de beslissingen door de lokale overheid. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. Algemene informatie over het coronavirus en de bestrijding daarvan is te vinden op de website van de rijksoverheid en het RIVM. Voor scoutinggroepen heeft Scouting Nederland een pagina ingericht met de antwoorden op de meest gestelde vragen over Scouting en het coronavirus. Informatie voor scoutinggroepen die behoren tot regio Rond de Rotte is op deze pagina te vinden.

Scoutinggroepen die behoren tot regio Rond de Rotte kunnen bij vragen omtrent COVID-19 en het hervatten van de activiteiten contact opnemen met het regiobestuur. Het bestuur streeft er naar om de gestelde vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

Scouting Nederland

Scouting Nederland volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwgezet. De meest actuele informatie vanuit Scouting Nederland is te vinden op haar website. De richtlijnen van Scouting Nederland zijn afgestemd op de model-noodverordening van het Veiligheidsberaad en zijn tot stand gekomen in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De richtlijnen sluiten daarmee ook aan op de informatie die je kunt vinden op de website van de rijksoverheid. Het kan echter zijn dat jouw veiligheidsregio of gemeente anders besluit. De eigen gemeente blijft altijd leidend. Je kunt de informatie uit de factsheet, model-noodverordening en informatie op rijksoverheid.nl wél gebruiken om met de gemeente in gesprek te gaan. De definitieve model-noodverordening van het Veiligheidsberaad vind je hier. Op de website van het Veiligheidsberaad vind je ook een overzicht met de verschillende veiligheidsregio's. Daar kun je de noodverordening downloaden die in jouw gemeente van toepassing is.

Scouting Nederland heeft samen met andere jeugdorganisaties en in goed overleg met het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, een protocol opgesteld voor de zomerkampen. De inhoud van dit protocol wordt onderschreven door de overheid en het outbreak managementteam (OMT) en vormt de basis voor de zomerkampen. Aanvullende informatie die specifiek voor scouting geldt, is gepubliceerd op de website van Scouting Nederland. Om boodschappen bij je kampbubbel te laten bezorgen, kan gebruik gemaakt worden van de AH-bezorgservice. Via Scouting Nederland kan hiervoor een zakelijk account aangemaakt worden.

 

Downloads

- Scouting en het coronavirus (25 juni 2020)
- Brief sport en spel tijdens corona voor burgemeesters

 

Regio Rond de Rotte

Voor de groepen die gevestigd zijn in de gemeente Rotterdam fungeert scoutingregio Rond de Rotte als gesprekspartner met de gemeente. Enkele scoutinggroepen zijn gevestigd binnen de gemeente Rotterdam, maar behoren niet tot Regio Rond de Rotte. Ook voor deze scoutinggroepen (scouting Hoek van Holland en scouting Rozenburg) heeft Regio Rond de Rotte de rol van contactpersoon op zich genomen. Daarnaast biedt het regiobestuur desgevraagd ondersteuning aan de scoutinggroepen van de regio die in de omringende gemeentes zijn gevestigd.

Met uitzondering van Scouting Nieuwerkerk, vallen alle tot de regio behorende scoutinggroepen onder veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Scouting Nieuwerkerk valt onder veiligheidsregio Holland Midden. De noodverordening van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond wijkt op een aantal punten af van de model-noodverordening. Hierdoor kunnen de door Scouting Nederland opgestelde richtlijnen niet 1 op 1 worden overgenomen. Binnen de gemeente Rotterdam geldt dat alle scoutinggroepen een COVID-19 protocol op moeten stellen. In dit protocol moet de groep verklaren hoe de noodverordening in de praktijk wordt toepast. De door de gemeente Rotterdam uitgevaardigde checklist vormt de basis voor het protocol. Wanneer onderdelen van de checklist niet afgevinkt (kunnen) worden moet een toelichting worden gegeven. Het protocol is nodig om duidelijkheid te scheppen binnen de groep over het COVID-19 beleid. Daarnaast wordt door middel van het protocol richting de overheid aangetoond dat de groep weer veilig kan gaan draaien. Het COVID-19 protocol moet worden voorgelegd aan de gemeente Rotterdam. Een actualisering van het protocol hoeft niet ter goedkeuring worden voorgelegd. De ervaring leert dat de overige gemeenten die behoren tot veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond eveneens eisen dat een protocol wordt opgesteld, welk aan de betreffende gemeente moet worden voorgelegd. De door de gemeente Rotterdam opgestelde checklist kan hierbij als hulpmiddel worden gebruikt. Het regiobestuur biedt zo nodig ondersteuning bij het opstellen van het COVID-19 protocol.

Op basis van het overleg dat het regiobestuur voert met de gemeente Rotterdam wordt met enige regelmaat een brief verzonden aan de bestuurs- en kaderleden binnen de regio. De betreffende brieven worden eveneens op deze website geplaatst. Het bestuur streeft er naar om groepen steeds zo spoedig mogelijk te informeren over wijzigingen in het beleid. Beschikbaarheid van de (vrijwillig) bestuurders en betrokken ambtenaren maakt dat het niet altijd mogelijk is om direct na landelijke persconferenties een update te geven.

 

Handige links

- Coronavirus in Rotterdam
- Veilig sporten in Rotterdam
- Adviezen voor de watersport
- Eerste hulp verlenen tijdens de coronacrisis

 

Brieven vanuit het regiobestuur

- 5 juli 2020
- 22 juni 2020
- 3 juni 2020
- 30 mei 2020
- 21 mei 2020
- 15 mei 2020
- 29 april 2020
- 24 april 2020

 

Overige downloads

- Checklist scoutinggroepen Rotterdam (land- en watergroepen)
- Checklist scoutinggroepen Rotterdam (watergroepen)
- Instructie handen wassen

 

Testen op corona

Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk? Dan kan je je laten testen op het coronavirus. Het is niet (meer) nodig om eerst naar een (huis)arts te gaan voor een doorverwijzing. Maak meteen een afspraak via 0800-1202. Meer informatie over het testen en hoe te handelen als je tot een risicogroep behoort is te vinden op de website van de rijksoverheid.