Regio Rond de Rotte

COVID-19

Op dinsdag 21 april heeft het Kabinet bekendgemaakt dat kinderen en jongeren vanaf 29 april meer ruimte krijgen voor georganiseerde buitensport en -spelactiviteiten. Dit geeft scouts de ruimte om het scoutingspel weer met elkaar te spelen.

Scouting Nederland heeft richtlijnen geformuleerd waarbinnen de scoutingactiviteiten naar haar mening hervat kunnen worden. In hoeverre de activiteiten daadwerkelijk kunnen starten is afhankelijk van de overheidsbeslissingen op lokaal niveau. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Algemene informatie over het coronavirus en de bestrijding daarvan is te vinden op de website van de rijksoverheid en het RIVM. Voor scoutinggroepen heeft Scouting Nederland een pagina ingericht met de antwoorden op de meest gestelde vragen over Scouting en het coronavirus. Specifieke informatie voor scoutinggroepen die behoren tot regio Rond de Rotte is op deze pagina te vinden.

Scoutinggroepen die behoren tot regio Rond de Rotte kunnen bij vragen omtrent COVID-19 en het hervatten van de activiteiten contact opnemen met het regiobestuur. Het bestuur streeft er naar om de gestelde vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

Downloads

- Scouting en het coronavirus (update 7 mei 2020)
- Brief sport en spel tijdens corona voor burgemeesters
- Instructie handen wassen

 

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam volgt grotendeels het protocol dat Scouting Nederland op 24 april 2020 heeft uitgebracht. In de noodverordening van de Gemeente Rotterdam zijn een aantal regels opgenomen die afwijken van het door Scouting Nederland opgestelde protocol. De verordening van de Gemeente Rotterdam is leidend voor alle scoutinggroepen in de gemeente Rotterdam. Op grond van de verordening moeten alle scoutinggroepen een checklist invullen en ondertekenen. Aan de checklist moet het COVID-19 protocol van de betreffende scoutinggroep worden gehecht. In dit protocol moet de groep verklaren hoe de noodverordening in de praktijk wordt toepast. De checklist vormt hiervoor de basis. Wanneer zaken niet afgevinkt (kunnen) worden moet een toelichting worden gegeven. Het protocol is nodig om duidelijkheid te scheppen binnen de groep over het COVID-19 beleid. Daarnaast wordt door middel van het protocol richting de overheid aangetoond dat de groep weer veilig kan gaan draaien.

 

Downloads

- Checklist scoutinggroepen Rotterdam (land- en watergroepen)
- Checklist scoutinggroepen Rotterdam (watergroepen)