Regio Rond de Rotte

Deskundigheidsbevordering

Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel bij de persoonlijke ontwikkeling van jonge scouts. Daarom is het belangrijk dat ook de bij scouting betrokken vrijwilligers zich blijven ontwikkelen. De ontwikkeling van van de vrijwilligers staat bij Scouting Academy centraal, zodat zij voldoende deskundigheid op zak hebben om hun functie binnen Scouting te vervullen. Het regioteam "Deskundigheidsbevordering" ondersteunt de groepen op het gebied van deskundigheid. Dit doet zij onder meer door het organiseren van trainingen en het geven van workshops op locatie.

 

Taken van het regioteam "Deskundigheidsbevordering"

Het regioteam "Deskundigheidsbevordering heeft tot taak:

- het inventariseren van de behoefte van de groepen aan begeleiding en ondersteuning op het gebied van deskundigheid;
- het ondersteunen van groepen bij het hanteren van het kwalificatiesysteem;
- het coördineren, organiseren en evalueren van het begeleidings- en ondersteuningsaanbod;
- het opleiden, begeleiden en ondersteunen van groeps- en praktijkbegeleiders;
- het met behulp van gekwalificeerde assessoren vaststellen van competenties die door leden zijn verworven;
- het deelnemen aan landelijke overleggen op het werkterrein van het team;
- het voordragen aan het regiobestuur van kandidaten voor een functie in het team

 

Scouting Academy

In Scouting valt veel te leren. Niet door studieboeken of door het volgen van lessen, maar door te doen. Door elke week een programma te maken. Door samen te werken met andere teamleden. Door te improviseren als dingen net even anders lopen. Door te werken in een team. Kortom, door ontelbare activiteiten die bij het leiding geven komen kijken. Scouting biedt veel mogelijkheden en uitdagingen om je eigen kwaliteiten te ontwikkelen. Wat je al kunt, hoef je met Scouting Academy niet opnieuw te leren. Wat je leert binnen Scouting, kun je ook buiten Scouting gebruiken. Dat leren doe je op je eigen manier: het volgen van een training, stage lopen, praktijkervaring opdoen in je eigen groep of het thuis doornemen van modules.

Regio Rond de Rotte werkt voor de deskundigheidsbevordering samen met regio Maasdelta. Door beide regio's is Scouting Academy Rotterdam Rijnmond (SARR) opgericht. Door de SARR worden regelmatig trainingen aangeboden voor leidinggevenden, bestuursleden en overige vrijwilligers van beide regio's. Door middel van haar eigen website informeert de SARR over het trainingsaanbod.

Vanuit de SARR zijn er meerdere praktijkcoaches actief binnen de regio. Een praktijkcoach schept de voorwaarden voor het opleidingstraject en de begeleiding van praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in de praktijk. De praktijkcoach stelt, samen met de praktijkbegeleider, vast of een leidinggevende beschikt over alle voor de functie benodigde competenties en dus ook of deze kan worden gekwalificeerd. Iedere scoutinggroep heeft een eigen praktijkcoach. De verdeling is in dit overzicht te vinden. Bij afwezigheid van een praktijkcoach, wordt deze waargenomen door de andere praktijkcoaches.

 

Nautische trainingen

Alle nautische trainingen worden binnen regio Rond de Rotte verzorgd door de admiraliteit. Onder de naam "vaarschool van de Maze" biedt de admiraliteit meerdere trainingen aan die opleiden voor de CWO-examens. Meer informatie over de aangeboden trainingen is te vinden op de website van Admiraliteit van de Maze.