Regio Rond de Rotte

Veel groepen weer gestart

Vanaf 29 april hebben kinderen en jongeren meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spelactiviteiten. De ruimte die ontstaan is, biedt mogelijkheden voor kinderen en jongeren om (binnen voorwaarden en onder begeleiding) weer buiten actief te zijn. Deze ruimte wordt door veel groepen in de regio benut. Een groot aantal groepen is weer begonnen met hun wekelijkse activiteiten. Met veel plezier doen de welpen weer spelletjes op het eigen terrein en zijn de scouts op gepaste afstand bezig met allerhande scoutingactiviteiten.

De snelle start van scoutingactiviteiten was mogelijk doordat veel groepen zich op de achtergrond al hadden voorbereid op de nieuwe manier van opkomst houden. Daarnaast heeft de goede samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de regio er toe geleid dat, kort na de persconferentie, een checklist voorhanden was op basis waarvan groepen hun coronaprotocol konden opstellen.

Nieuws

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12