Regio Rond de Rotte

Op zomerkamp!

Het jaarlijkse zomerkamp is voor veel scouts het hoogtepunt van het jaar. Ze zijn actief op een andere plek, slapen een paar dagen niet thuis en maken nieuwe vrienden! Ook deze zomer kunnen de scouts uit onze regio avonturen beleven en hun grenzen verleggen tijdens één van de zomerkampen die georganiseerd worden.

De coronapandemie is voor elk kind intens. Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat samen spelen met vriendjes en vriendinnetjes en avonturen beleven, los van het gezin, belangrijker en waardevoller is dan ooit. Bij het op kamp gaan met leeftijdsgenoten draait om het uitgedaagd worden grenzen te verleggen en talenten te ontdekken. Tijdens kampen zijn kinderen niet alleen fysiek bezig, maar ontwikkelen ze ook vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen, uitdagingen aangaan en samenwerken met kinderen van verschillende achtergronden. Samenleven tijdens een kamp is van belang voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren en draagt bij aan de positieve gezondheid. Het is dan ook goed dat de kampen door kunnen gaan!

In verband met de coronapandemie gelden bij alle kampen een aantal extra spelregels. Deze spelregels zijn opgenomen in het protocol ‘Samen op kamp in 2021’. Met deze maatregelen kunnen kampen veilig georganiseerd worden. In dit protocol staat het belang van kinderen enerzijds en het voorkomen van besmettingen anderzijds voorop. Het kampprotocol is opgesteld door Scouting Nederland, in samenwerking met andere jeugdorganisaties, het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het RIVM. Evenals het vorige protocol, is ook deze geactualiseerde versie voorgelegd aan het Ministerie van VWS.

Nieuws

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15