Regio Rond de Rotte

Update COVID-19

Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames van mensen met corona is verder gedaald. Dat betekent dat de coronamaatregelen vanaf woensdag 19 mei verder zijn versoepeld. Vanuit Scouting Nederland zijn alle groepen geïnformeerd over de gevolgen hiervan voor het doen van scoutingactiviteiten. Het regiobestuur heeft contact gezocht met de gemeente Rotterdam om duidelijkheid te krijgen over de wijze waarop de gemeente Rotterdam omgaat met de versoepeling van de maatregelen en op basis van welke uitgangspunten zij zal handhaven.

Door beleidsmedewerkers van de gemeente is aangegeven dat zij de landelijk geldende wet- en regelgeving anders interpreteren dan Scouting Nederland en de VNG. De gemeente Rotterdam stelt dat het op dit moment nog niet is toegestaan om scoutingactiviteiten te houden in een binnenruimte. Wel is er meer ruimte voor het doen van buitenactiviteiten voor de oudere leeftijdsgroepen. Voor de leeftijd tot en met 17 jaar geldt dat sport- en spelactiviteiten zijn toegestaan en dat hierbij geen 1,5 afstand hoeft te worden gehouden. Voor 18 tot en met 26 jaar hoeft bij sportactiviteiten geen afstand te worden gehouden; daarbuiten houdt iedereen 1,5 meter afstand. Voor 27 jaar en ouder geldt dat bij zowel sport als spelactiviteiten 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam.

Het regiobestuur is en blijft in gesprek met de gemeente Rotterdam om meer duidelijkheid te krijgen over de verschillen in de interpretatie door SN/de VNG en de gemeente Rotterdam. Zodra er meer duidelijkheid is worden de groepen hiervan door middel van een mailing op de hoogte gebracht. Iedere groep zal voor zichzelf moeten bepalen wat zij binnen de huidige kaders verantwoord acht en of zij daarbij de landelijk uitgedragen lezing van de regelgeving volgt of dat wordt aangesloten bij het Rotterdamse standpunt. Groepen die buiten Rotterdam gevestigd zijn, wordt geadviseerd om bij de eigen gemeente te informeren naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de geldende wetgeving.

Nieuws

 • Informatieavond WSJ2023

  Van 1 augustus tot en met 12 augustus 2023 vindt de World Scout Jamboree 2023 plaats in Zuid-Korea. Een unieke Read More
 • Regiocafé 2021

  Het activiteitenteam organiseert jaarlijks een gezellige activiteit voor alle leidinggevenden binnen de regio: het regiocafé. Het regiocafé 2021... Read More
 • Op zomerkamp!

  Het jaarlijkse zomerkamp is voor veel scouts het hoogtepunt van het jaar. Ze zijn actief op een andere plek, slapen Read More
 • Update COVID-19

  Het gaat steeds beter met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het kabinet heeft daarom op 5 juni de 3e stap Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14