Regio Rond de Rotte

Privacyverklaring

Stichting Scoutingregio Rond de Rotte verwerkt persoonsgegevens. Hierbij neemt zij de richtlijnen van vereniging Scouting Nederland in acht. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Scoutingregio Rond de Rotte
Bilderdijkstraat 27
2902 AA Capelle aan den IJssel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens

Scoutingregio Rond de Rotte verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

- Vrijwilligers van Scoutingregio Rond de Rotte;
- Jeugdleden en vrijwilligers van de bij Scoutingregio Rond de Rotte aangesloten scoutingverenigingen en beheersstichtingen;
- Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij scouting of ooit een lidmaatschap hebben gehad;
- Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 

Wijze van verwerking

Scoutingregio Rond de Rotte is aangesloten bij vereniging Scouting Nederland. Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Scoutingregio Rond de Rotte gebruik van softwareapplicatie 'Scouts Online'. Deze softwareapplicatie wordt door Scouting Nederland ter beschikking gesteld en onderhouden. Scoutingregio Rond de Rotte verwijst voor de privacyverklaring rondom het gebruik en beheer van deze software en vastgelegde gegevens naar het privacystatement van Scouting Nederland.

Scoutingregio Rond de Rotte maakt gebruik van cloud storage dienst ‘OneDrive voor bedrijven’. OneDrive voor bedrijven is onderdeel van het softwarepakket ‘Office 365’ van Microsoft. Alle gegevens zijn versleuteld opgeslagen en alleen toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen. Microsoft garandeert in de Online Services Terms (OST) dat de data voor de belangrijkste Office 365 diensten, waaronder OneDrive voor bedrijven, in Europa wordt opgeslagen.

 

Doeleinden

Als je deel wil nemen aan regioactiviteiten, aan de slag wil gaan als vrijwilliger of op een andere manier betrokken wil zijn bij de regio, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als deelnemer, vrijwilliger of relatie. Als je eenmaal deelnemer, vrijwilliger of relatie van de regio bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens onder meer om contact met je te onderhouden en je te informeren over onze activiteiten. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een activiteit van een scoutinggroep, de regio of vanuit Scouting Nederland. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Denk hierbij aan het voeren van de administratie, het innen van deelnemersbijdragen, statistische analyses, enzovoorts.

Voor sommige activiteiten is het noodzakelijk dat we over medische gegevens beschikken. Dit om in voorkomende gevallen een goede verzorging en behandeling te kunnen waarborgen.

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de deelnemers- of vrijwilligersovereenkomst. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de verbetering van onze diensten en de bescherming van onze financiële belangen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens die geregistreerd worden in Scouts Online kunnen, al dan niet volledig, worden geraadpleegd door andere bij Scouting Nederland aangesloten organisatieonderdelen. In de privacy statement van Scouting Nederland is omschreven welke organisatieonderdelen jouw persoonsgegevens kunnen raadplegen. Voor het overige verstrekt scoutingregio Rond de Rotte jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de regio met u heeft, tenzij regio Rond de Rotte wettelijk verplicht is om jou persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplicht, zoals die volgt uit het burgerlijk wetboek en de fiscale wetgeving.

 

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Wij maken daarom gebruik van door professionele partijen beheerde en beveiligde applicaties. Voor zover sprake is van niet-digitale opslag van persoonsgegevens, worden deze opgeslagen in een afgesloten kast die alleen toegankelijk is voor daartoe bevoegde personen.

Bestuursleden hebben toegang tot alle persoonsgegevens. Coördinatoren van door de regio georganiseerde activiteiten hebben toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede organisatie en uitvoering van de betreffende activiteit.

 

Cookies

Scoutingregio Rond de Rotte gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Uw rechten

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage in jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kan je ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kan je sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Laatste update: 19 januari 2019