Regio Rond de Rotte

ANBI

Bij (groeps)beschikking van 13 juli 2010 is stichting Scoutingregio Rond de Rotte aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. De standaardformulieren van de Belastingdienst waarmee vanaf 1 januari 2020 gegevens gepubliceerd moeten worden zijn hieronder te downloaden. Voor het onderliggende beleidsplan en de jaarverslagen wordt verwezen naar de betreffende pagina's op deze website.