Regio Rond de Rotte

Doelstelling, missie en beleidsplan

Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Scouting is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 1.000 scoutinggroepen, verspreid over heel Nederland. Scoutingregio Rond de Rotte richt zich op de scouts en scoutinggroepen die gevestigd zijn in Rotterdam en de omringende gemeenten.

 

Doelstelling

Scoutingregio Rond de Rotte stelt zich het volgende ten doel: het bevorderen van het spel van scouting in de regio, op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

 

Missie

Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

 

Beleidsplan

De wijze waarop scoutingregio Rond de Rotte haar doelstelling wil verwezenlijken krijgt gestalte in het beleidsplan. Het beleidsplan is hieronder te downloaden.