Regio Rond de Rotte

Jaarverslagen

Jaarlijks legt het bestuur van de regio verantwoording af door middel van het jaarverslag. Ieder jaarverslag bestaat uit het activiteitenverslag en de jaarrekening. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie. Voordat het bestuur het jaarverslag vaststelt, geeft zij de regioraad de gelegenheid kennis te nemen van het jaarverslag en opmerkingen te plaatsen bij de inhoud daarvan. De meest recente jaarverslagen zijn hieronder te downloaden.