Regio Rond de Rotte

Spel en programma

Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het park. Er zit een visie achter het scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie SCOUTS. De spelvisie geeft aan waar scouting inhoudelijk voor staat. Het regioteam "Spel en programma" draagt de spelvisie uit binnen de regio en biedt groepen ondersteuning bij de uitvoering van het scoutingspel. Daarnaast coördineert het regioteam "Spel en programma" de organisatie van regioactiviteiten. Voor de daadwerkelijke uitvoering van de regioactiviteiten is een belangrijke rol weggelegd voor de leden van het regionaal speloverleg.

 

Taken van het regioteam "Spel en programma"

Het regioteam "Spel en programma" heeft tot taak:

- het adviseren en begeleiden van groepen met betrekking tot het scoutingspel;
- het organiseren van overleggen per leeftijdsgroep: het regionaal speloverleg;
- het coördineren, mede-organiseren en evalueren van activiteiten voor de jeugdleden;
- het bewaken van de kwaliteit van de regioactiviteiten;
- het deelnemen aan landelijke overleggen op het werkterrein van het team.

 

Spelvisie en spelmethode

Het scoutingspel wordt gespeeld aan de hand van de spelvisie ‘scouts’. De spelvisie geeft aan waar scouting inhoudelijk voor staat. De spelvisie bestaat uit zes elementen die ieder hun eigen betekenis hebben. In het spelaanbod worden deze elementen verder uitgewerkt in acht activiteitengebieden. Het werken met activiteitengebieden brengt variatie aan in het programma. Elk activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. De indeling in de acht activiteitengebieden is voor iedere speltak gelijk. In het scoutingprogramma zit een opbouw van jong tot oud waarmee aangesloten wordt bij de ontwikkeling die meiden en jongens doormaken. Deze opbouw wordt de doorlopende leerlijn genoemd. Deze elementen van de doorlopende leerlijn zijn terug te voeren op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, waardoor ze onderling samenhangen. Hoe ouder de jeugdleden worden, hoe minder begeleiding er is rondom programmering en organisatie.

 

Regionaal speloverleg

Het regionaal speloverleg is het overleg per leeftijdsgroep in de regio. In dit overleg worden alle zaken en het beleid over de betreffende leeftijdsgroep besproken. Voor de leden van het regionaal speloverleg is een belangrijke rol weggelegd voor de uitvoering van regioactiviteiten. Het regionaal speloverleg wordt voorgezeten door de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep. Bij het regionaal speloverleg zijn alle leidinggevenden van de betreffende leeftijdsgroep in de regio van harte welkom!

 

Regioactiviteiten

Regioactiviteiten geven jeugdleden de kans om kennis te maken met de diversiteit van scouting door het ontmoeten van andere scoutinggroepen en het doen van grotere en meer uitdagende activiteiten dan je in je groep kunt doen. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van meiden en jongens bij scouting. Ook dienen regioactiviteiten als voorbeeldactiviteiten voor het werken met de spelvisie en spelmethode. Bij de organisatie van de regioactiviteiten wordt gebruik gemaakt van de materialen die Scouting Nederland hiervoor heeft ontwikkeld. De daadwerkelijke uitvoering wordt verricht door coördinatoren van de regio en leidinggevenden van de deelnemende groepen. Meer weten over de komende activiteiten? Kijk dan hieronder bij jouw speltak!

Regioactiviteiten

 • Bevers

  De bewoners van Hotsjietonia maken zich klaar voor het jaarlijkse dorpsfeest. Plots… Read More
 • Welpen

  Deze Jungledag maken de dieren in de jungle zich klaar voor een groot feest. Iedereen is uitgenodigd,... Read More
 • Scouts

  Ter ere van de ontdekking van de oerscouts in de Amazone wordt er een expeditie vanuit... Read More
 • Explorers

  Wil jij andere explorers ontmoeten? Bij een gave regioactiviteit kun je de activiteiten groter en… Read More
 • Roverscouts

  Wat is er leuker dan andere roverscouts van de regio te ontmoeten? Dit kun je doen tijdens een Read More
 • 1